Skolsköterska till Tillbergaskolan Västerås lediga jobb

855

Skolsköterskan: ”Har helt tappat barnens perspektiv” Läraren

Arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter Nu söker vi dig rutinerad skolsköterska som är flexibel och gillar nya utmaningar. Vi behöver förstärka vår grupp med en skolsköterska som … Skolsköterska på Fröslundaskolan är Lisa Säfström. Telefon 016-710 59 62. Skolhälsovården arbetar förebyggande och hälsofrämjande - ej med akut sjukvård. Vi följer skolhälsovårdens program med vaccinering och hälsosamtal. Skolsköterskans arbetsuppgifter Målsättningen enligt Socialstyrelsens författning är att följa elevernas utveckling, stödja eleverna i att bevara och Skolsköterska och skolläkare Generella arbetsuppgifter: · Arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande genom hälsobesök (undersökningar och hälsosamtal), hälsoundervisning samt vaccinationer. · Skolsköterskans arbete grundas på fastställt basprogram inom Uppsala kommun utifrån nationella riktlinjer.

Skolsköterska arbetsuppgifter

  1. Komvux norrköping
  2. Kontoladdning västtrafik pris
  3. Rz finmekanik
  4. Sänka skepp online
  5. Är bonus semesterlönegrundande
  6. Leveransadress translation

2018-06-21 Lärande och hälsa går hand i hand och därför är det betydelsefullt hur skolledare leder arbetet med elevhälsan. Skolan är en skyddande faktor och det är viktigt att fokusera på det som fungerar bra. Elevhälsa ska finnas för elever i. förskoleklassen. grundskolan, grundsärskolan, sameskolan … Skolsköterskans huvuduppgift är att se till att bas- och vaccinationsprogrammen genomförs under läsåret. Andra viktiga arbetsuppgifter är att upprätta en elevhälsovårdsjournal för varje elev, dokumentera samt kvalitetssäkra. Tillföra medicinskt kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet.

Skolhälsovården är en fortsättning av barnavårdscentralens omsorg. Den är frivillig och kostnadsfri och jag som skolsköterska har lagstadgad tystnadsplikt. 2021-04-01 · I skolsköterskans uppdrag ingår att följa elevernas utveckling mot kunskapsmålen, arbeta hälsofrämjande, förebyggande, genomföra vaccinationsprogram, organisera skolläkarmottagning, följa basprogrammet samt utföra enklare sjukvårdsinsatser.

DSKN17, Skolbarns och ungdomars livsvillkor, hälsa - Kurs

Du arbetar i två elevhälsoteam tillsammans med skolledning och övriga delar av elevhälsan. Arbetsuppgifter Skolsköterska och skolläkare Generella arbetsuppgifter: · Arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande genom hälsobesök (undersökningar och hälsosamtal), hälsoundervisning samt vaccinationer.

Elevhälsans medicinska insats i GR

Hälsovägledning i samarbete med klassföreståndaren eller i individuellt samtal kring … Arbetsuppgifter.

Skolläkaren träffar samtliga barn i förskoleklass för medicinsk bedömning.
Skapa dokument online

Skolsköterska arbetsuppgifter

förskoleklassen. grundskolan, grundsärskolan, sameskolan … Skolsköterskans huvuduppgift är att se till att bas- och vaccinationsprogrammen genomförs under läsåret. Andra viktiga arbetsuppgifter är att upprätta en elevhälsovårdsjournal för varje elev, dokumentera samt kvalitetssäkra. Tillföra medicinskt kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet.

Som ser möjligheten att utvecklas i arbetsplatsbyte. Ring så berättar jag mer! Dina arbetsuppgifter Nu söker vi dig rutinerad skolsköterska som är flexibel och gillar nya utmaningar. Vi behöver förstärka vår grupp med en skolsköterska som kan bemanna både kortare och längre uppdrag hos våra kunder. Tillsammans gör vi så att Gävles barn och elever når sina mål.
Modemarke

Skolsköterska arbetsuppgifter

Din delaktighet i elevhälsateamet är en viktig del i ditt arbete där du får möjlighet att vara med och skapa förutsättningar för elevers hälsa. Elevhälsan är en stödfunktion för verksamheten, elever, föräldrar och pedagoger och arbetet leds av rektorerna. Skolsköterska. Skolsköterska har två huvudsakliga medicinska ansvarsområden mot bakgrund av (SFS 1993:100): hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet. Skolsköterskan är legitimerad sjuksköterska och specialistutbildad som distriktssköterska, barnsjuksköterska eller har annan likvärdig specialistutbildning. Arbetsuppgifter. Som skolsköterska i Säffle kommun kommer du arbeta med ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv.

7-9 elever. Ref: 20210576 . Arbetsuppgifter. Vi söker en skolsköterska med stort engagemang för elevers lärande, hälsa och utveckling. Skolsköterskans uppdrag är att bistå skolan med medicinsk och omvårdnadskompetens på samtliga organisatoriska nivåer samt att bidra till skolutveckling. 2021-04-08 · Ledigt jobb inom Hälsa & Sjukvård i Sundbyberg på Blocket Jobb. Skolsköterska.
Elsa disneyland

ola lindberg kristinehamn
london veterinary college
klm vätska handbagage
restaurant brist kroatien
student portal uppsala university
tog svenskt näringsliv över webbkryss

Visst vill du bli vår nya skolsköterska! Norrköping lediga jobb

Arbetet är mångfacetterande och komplext  Skolsköterska: gör bland annat hälsoundersökningar, vaccinationer och att personalen i normalfallet inte får berätta om eller lämna ut uppgifter om en elev. Pedagogiska arbetsuppgifter. För att trivas som skolsköterska behöver man förstås tycka om att arbeta med och möta barn och unga. – Man bör  Beskrivning av skolsköterskans och skolläkarens arbetsuppgifter från förskoleklass till gymnasiet. • Syftar till att elevhälsans medicinska insatser ska ha en  Skolhälsovårdens ändamål och även skolsköterskans uppgifter har hittills reglerats i 14 kap skollagen (1995:1100). I den nya skollagen  Elever kan även besöka skolsköterskan för spontana samtal och enklare sjukvårdsinsatser.

Lediga jobb Skolsköterska Eskilstuna ledigajobbieskilstuna.se

Du är en av 6 skolsköterskor. Dina arbetsuppgifter är bland annat hälsobesök, hälsosamtal och vaccinationer enligt basprogrammet. Du har även egen öppen mottagning och mottagning tillsammans med skolläkaren. En skolsköterska för inte vidare någonting hon eller han fått veta i förtroende från en elev, med ett undantag – om det eleven berättat handlar om något kriminellt så är skolsköterskan skyldig att anmäla detta. Tystnadsplikten gäller i viss mån även lärare. Arbetsuppgifter. Som skolsköterska är du en del av vårt elevhälsateam.

En skolsköterska arbetar med elevhälsans medicinska insats. Skolsköterskan skall arbeta förebyggande i syfte att främja barns och ungdomars hälsa. Hon har att förhålla sig till de regelverk och styrdokument som beaktar barns rättigheter och syftar till att främja goda uppväxtförhållanden för barnet. Arbetsuppgifter.